Podstawowym zadaniem instalacji odpylania jest ochrona zdrowia pracowników oraz stworzenie bezpiecznego środowiska pracy. Ma to ogromne przełożenie na efektywność produkcji przede wszystkim w firmach z branży drzewnej. Korzyści, jakie dają firmom dobrze zaprojektowane instalacje odpylające sprawiają, że coraz częściej spotykamy się z klientami, którzy nie zastanawiają się, czy zainstalować instalację odpylania w swoim zakładzie, a jakiego rodzaju instalację wybrać, aby najlepiej sprawdzała się w praktyce.

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na zdrowie pracowników w zakładach produkcyjnych z branży drzewnej jest jakość powietrza na stanowisku pracy. Powstające w procesie produkcyjnym pyły mogą zawierać substancje toksyczne, które po przedostaniu się do płuc, mogą wywoływać poważne choroby dróg oddechowych.

Właśnie z tego względu zakłady przemysłowe na mocy rozporządzenia Ministra Pracy są zobowiązane chronić pracowników przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia. Według przepisów zakłady pracy są zobowiązane m.in. do zapewnienia sprawnej wentylacji i filtracji powietrza w zakładzie przemysłowym w celu utrzymania stężeń szkodliwych substancji na poziomie, który nie przekracza dopuszczalnych norm. Jeśli w zakładzie występują szkodliwe pyły, firmy są zobowiązane do zastosowania takich rozwiązań technologicznych, które uniemożliwiają przedostanie się takich pyłów do innych pomieszczeń pracy czy pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

Ochrona przeciwpożarowa i przeciwwybuchowa

Szkodliwe substancje powstają w procesach produkcyjnych w różnych branżach, w tym także w przemyśle zajmującym się obróbką drewna. Jednak w przypadku zakładów z branży meblarskiej lub tartacznej, projektowanie instalacji odpylania ma jeszcze jedno, kluczowe znaczenie dla funkcjonowania firmy. Instalacje odpylania chronią przed wybuchami i pożarami.

Pyły pochodzenia drzewnego o wiele częściej prowadzą do pożarów i wybuchów niż wszystkie inne rodzaje zanieczyszczeń. Skąd wynika takie zagrożenie? Aby doszło do pożaru wystarczy nawet najmniejsze zaiskrzenie lub kontakt pyłów z rozgrzanymi urządzeniami. Wcale nie musi pojawić się czynnik w postaci otwartego ognia, aby doszło do tragedii.

Instalacje odpylania – czy to się opłaca?

Do najbardziej zauważalnych korzyści, które daje instalacja odpylania możemy zaliczyć także większy komfort oraz bezpieczeństwo na stanowisku pracy. Wolne od szkodliwych substancji powietrze ma realne przełożenie na zmniejszenie absencji pracowników z powodu choroby oraz zwiększenie produktywności. Dodatkowo wolne od zanieczyszczeń powietrze ma wpływ na wydłużenie żywotności parku maszynowego.

Najskuteczniejsze odpylanie powietrza z zanieczyszczeń w zakładach produkcyjnych zapewnia taka instalacja odpylania, która wychwytuje zanieczyszczenia w miejscu ich powstawania. Dlatego najefektywniejsze są takie instalacje, które zasysają zanieczyszczenia przy stanowisku, a następnie za pomocą rurociągów transportują zanieczyszczenia do miejsca magazynowania.

Projektowanie instalacji odpylania na wymiar

O tym, czy dana instalacja odciągu trocin będzie efektywne działać, decyduje przede wszystkim odpowiedni dobór rozwiązań oraz urządzeń. Właśnie dlatego, gdy rozpoczynamy projektowanie instalacji odpylania, w pierwszej kolejności analizujemy park maszynowy oraz sposób powstawania i rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w zakładzie. Zbadanie tych czynników gwarantuje dobranie odpowiedniego rozwiązania dla konkretnego zakładu.

Skuteczne instalacje odpylania muszą być projektowane na wymiar, ponieważ w każdym zakładzie panują inne warunki, np. wilgotność, powstają innego typu zanieczyszczenia, czy znajdują się inne urządzenia.

Odpylanie przemysłowe to skomplikowany proces, dlatego bardzo ważne jest, aby zdecydować się na takie rozwiązanie, które oprócz efektywności oraz bezpieczeństwa zagwarantuje wymierne korzyści dla funkcjonowania firmy. Zapraszamy do kontaktu, a z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące projektowania instalacji odpylania.