RODO2022-07-07T20:07:33+00:00

Klauzula informacyjna RODO

W związku z wejściem od dnia 25 maja 2018 roku nowych przepisów o ochronie danych osobowych pragniemy Państwa poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L. 2016.119.1), zwanej dalej RODO pragniemy poinformować, że:

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest APT Service Group sp. z o.o. tel :48 692 945 828

  • Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c, e RODO w celu prowadzenia działalności APT Service Group sp. z o.o., a w szczególności w celu zawarcia i realizacji umów.

  • Zakres przetwarzanych przez APT Service Group sp. z o.o. danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

  • Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, którym APT Service Group sp. z o.o. powierzyło przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) oraz organom uprawnionym do otrzymywania Państwa danych na podstawie przepisów prawa.

  • Okresy przetwarzania (a w tym przechowywania) Państwa danych osobowych wynikają z celów przetwarzania (dane osobowe przetwarzane są przez APT Service Group sp. z o.o. do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu zrealizowania / ustania celów przetwarzania danych osobowych wynikających z umów zawartych przez Państwo ze APT Service Group sp. z o.o. oraz z upływem terminu dochodzenia roszczeń), w szczególności terminy przetwarzania danych osobowych wynikają z ustaw, o których mowa w pkt. 2 powyżej oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

  • Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody), z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z RODO. W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane od Państwa, przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji o ich źródle.

  • Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy i związanych z nią obowiązków prawnych, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożność świadczenia usług oferowanych przez APT Service Group sp. z o.o.

  • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy prawa, a w tym RODO.

Logo APTS drugorzędne

branże

nawias spinający branże w których działa firma APT
system gaszenia iskier

Nasza oferta skierowana jest dla przemysłu drzewnegoprzemysł drzewny

Zastosowanie naszych systemów w branży meblarskiej to ekonomiczna koniecznośćprzemysł meblarski

system odpylania

Nasza oferta skierowana jest dla przemysłu drzewnegoprzemysł drzewny

Oferujemy nasze usługi dla przemysłu tartacznegoprzemysł tartaczny

Wzbudziliśmy Twoje zainteresowanie?

Chcesz otrzymać szczegółowe informacje
o naszym systemie gaszenia iskier, kosztach, bądź dowiedzieć się jak wygląda proces wdrożenia?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

za pomocą formularza
lub telefonicznie:

692 945 828

[contact-form-7 id="6" title="Formularz 1"]

system gaszenia iskier

system gaszenia iskier
system gaszenia iskier

System wykrywania i gaszenia iskier dba o bezpieczeństwo Twojego zakładu produkcyjnego. Jego zadanie polega na wykrywaniu iskier oraz ich neutralizacji, tak aby nie dostały się do elementów systemu zagrożonych wybuchem pyłu lub pożarem. Do takich komponentów zaliczamy silosy, czy filtry odpylające. Każdy system wykrywania i gaszenia iskier, który montujemy, wyposażony jest w bardzo czułe detektory iskier, które bez przerwy monitorują system odpylania. Wyłapanie pojawiającej się iskry zajmuje czujnikom ułamki sekund. Po wykryciu zagrożenia, system wykrywania iskier automatycznie rozpoczyna gaszenie, które zazwyczaj trwa kilka sekund. Po zakończeniu akcji gaśniczej, cały system gaszenia iskier ponownie wraca do normalnego trybu pracy. Dowiedz się więcej o naszych systemach.

system odpylania

Stacjonarny system odpylania
system odpylania

System odpylania przemysłowego ma za zadanie przede wszystkim chronić zdrowie pracowników oraz zapewniać bezpieczeństwo w miejscu pracy. Specjalizujemy się w dostarczaniu instalacji odpylających dla firm z branży drzewnej. Oferujemy kompleksową usługę stworzenia kompletnego systemu odpylania obejmującą ustalenie najlepszych punktów odbioru trocin i zanieczyszczeń, dobór jednostki odpylającej o odpowiedniej mocy, projekt całej inwestycji oraz dobór materiałów. Realizację projektu przeprowadzamy w oparciu o najwyższe standardy oraz normy bezpieczeństwa. Dowiedz się więcej o naszych systemach odpylania.

ostatnie newsy

Wentylatory przemysłowe

9 listopada, 2020|APTS|

Wentylatory przemysłowe to podstawowe urządzenia, które przeznaczone są do transportu pneumatycznego pyłów, trocin i wiórów drzewnych. Wentylatory znajdują zastosowanie przede wszystkim w przemyśle drzewnym, choć mogą być wykorzystywane także w wielu innych gałęziach gospodarki. Standardowo wentylator składa się ze stalowej, spawanej obudowy, wirnika, podstawy silnika oraz ramy nośnej z [...]

Oferta specjalna na elementy rurowe oraz wentylatory

19 października, 2020|APTS|

-10% na elementy rurowe. Dodatkowo przy zakupie elementów rurowych pomagamy przy doborze odpowiedniego wentylatora. APT Service to profesjonalny dostawca rozwiązań z zakresu systemów odpylania oraz gaszenia iskier dla branży drzewnej. Projektujemy, montujemy i serwisujemy odciągi trocin oraz cyklony odpylające na terenie całego kraju. W naszej ofercie znajduje się także [...]

Odciąg trocin

14 sierpnia, 2020|APTS|

Odciąg trocin to podstawowy element wyposażenia każdego zakładu z branży drzewnej, a w szczególności stolarni oraz tartaków. Odciąg trocin ma za zadanie przede wszystkim odprowadzać wióry, trociny i pył z pracujących w zakładzie maszyn. Sercem każdej instalacji jest aparat filtrujący zwany po prostu filtrem. W przypadku mniejszych stolarni można [...]

Przejdź do góry